De vier belangrijkste wijzigingen in de Arbowet 2017 toegelicht

Per 1 juli 2017 is de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangepast.De voornaamste redenen van deze wetswijziging zijn versterking van de betrokkenheid van werknemers en werkgevers bij arbodienstverlening, meer aandacht voor preventie en een betere samenwerking met de bedrijfsarts. In een aantal video's zal ik kort uitleggen wat de wijzigingen voor jou kunnen betekenen.

In deze video, de eerste van de reeks, worden de vier belangrijkste wijzigingen in de Arbowet kort toegelicht.

Posted in arbowet, Verzuim, video Aqwanta and tagged , , , , , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *