Hier drie gouden tips van Perspectief om frequent verzuim tegen te gaan.

thermometer-1539191_1920

Circa 3,8% van de werkenden in Nederland verzuimt vanwege ziekte. Wanneer iemand zich minimaal 3 keer in 12 maanden ziekmeldt, spreken we van frequent verzuim.
De gemiddelde meldingsfrequentie in Nederland is 0,9 (dus nog geen een keer per jaar). Als je het zo bekijkt, is 3 keer ziekmelden erg veel. En als dit zich meerdere jaren achtereen herhaalt, leidt dit in 50% van de gevallen tot langdurig verzuim!
Hoe kunnen we frequent verzuim aanpakken?
Circa 30% van het verzuim is medisch en in de meeste gevallen niet makkelijk te beïnvloeden. Maar liefst 70% van het ziekteverzuim is wel beïnvloedbaar en daardoor vaak te voorkomen. Dat biedt hoop, want onnodig frequent verzuim, daar zit niemand op te wachten. Jij niet en je werknemer ook niet! De hamvraag is dan natuurlijk: hoe kunnen we frequent verzuim aanpakken? Hieronder volgen 3 tips!

1. Maak frequent verzuim bespreekbaar
Bij frequent verzuim is het van belang dat leidinggevende het verzuim met de werknemer bespreekt. De leidinggevende kent zijn medewerkers. Daarom kan en moet een leidinggevende het verzuim bespreken. Door het verzuim te bespreken wordt het voor een volgende keer al lastiger om verzuimverlof aan te vragen en is een medewerker geneigd om actief bezig te zijn met het voorkomen van verzuim. Zo heeft de leidinggevende invloed op het verzuim van zijn werknemers.
Tips voor het voeren van een verzuimgesprek
Zorg voor een actuele lijst van de ziekmeldingen van de medewerker
Zorg voor een positieve houding (zacht op de persoon en duidelijk op de inhoud)
Het gaat niet om verantwoording van de ziekmeldingen, maar om oplossingen en het maken van afspraken om te komen tot de verandering
Kijk met elkaar naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen van veranderingen (bijvoorbeeld bij klachten bekijken wat medewerker nog wél kan)
Volg de training 'Verzuim' en leer hoe je verzuimgesprekken kunt voeren als een professional.

2. Stel een actieplan op
Wanneer het verzuim bespreekbaar is gemaakt en de oorzaak van het verzuim duidelijk is. Stel dan samen een actieplan op. Hier staat duidelijk in welke stappen worden ondernomen voor snel en vooral duurzaam herstel. Maak duidelijke afspraken waar zowel de leidinggevende als de werknemer op terug kunnen vallen.
Evalueer regelmatig - plan de (eerstvolgende) evaluatie(s) direct in - om daarmee het veranderende gedrag te activeren en in stand te houden en geef de medewerker complimenten als het lukt om minder te verzuimen. Verzuimbegeleiding is 2 richtingsverkeer bespreek ook of jij als leidinggevende iets kan doen om het verzuim te verminderen, (ervaren werkdruk, slecht georganiseerd werk) zijn bekende oorzaken van frequent verzuim.

3. Vergroot het werkplezier
Het vergroten van werkplezier van werknemers is belangrijk om hiermee frequent verzuim te voorkomen. Geef aandacht aan werkplezier door te bekijken wat de medewerker energie geeft en neem dit mee in het actieplan.

Posted in Verzuim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *