Is verzuim altijd noodzakelijk?

"Van wat je allemaal niet meer kan naar...

Wat je nog wèl kan"

Over het vermijden van onnodig verzuim

Door Thécla, Aqwanta HRM Services

Onlangs woonde ik een inspirerende workshop over marketing bij. Het ging erover dat je werk je meer voldoening geeft als je het doet vanuit je hart. Hartstikke waar, lijkt me en het inspireerde mij tot de volgende gedachte gerelateerd aan ziekteverzuim.

Het doel en de weg er naar toe
Iedereen heeft wel een bepaald doel in het leven en om dat te bereiken moet je goed om kunnen gaan met alles wat op je af komt en is het dus handig als je het doel en de weg er naar toe zo helder mogelijk hebt. We kennen het allemaal: er komen zaken op ons pad die het leven aangenaam maken maar er zijn soms ook dingen die erg in de weg zitten. En je hebt het helaas niet altijd voor het zeggen welke van de twee je tegenkomt.

Neem het volgende. Iedereen heeft wel eens te maken met ziekte, daar ontkom je helaas niet aan. Je kan goed en gezond eten, je kan veel in beweging zijn, je neemt je ontspanning op de juiste tijd en toch gebeurt er iets waardoor je niet meer zo kan functioneren zoals je gewend bent. Je bent ziek, of anders ben je er wel ziek van! Dat geldt zeker bij langdurige ziekte.

Kijk naar wat je nog WEL kan
Het overkomt mij ook wel eens en dan spiegel ik mij aan mijn grootvader. Mijn grootvader had een goedlopend boerenbedrijf in Friesland en was een man met een bijzonder positief en opgewekt karakter. Net na de tweede wereldoorlog (hij was pas in de veertig) kreeg hij een beroerte waardoor hij eenzijdig verlamd raakte. Ja, net na de oorlog en toen was er nog niet de zorg en revalidatie die men nu heeft. Hij kon zelf het zware werk niet meer aan en ging op zoek naar aanpassingen waardoor hij zijn bedrijf draaiende kon houden. Doorgaan, maar dan met de mogelijkheden die er nog zijn, dat was zijn devies.

Ik spiegel me aan mijn grootvader omdat hij mij heeft geleerd niet te kijken naar wat je NIET meer kan maar juist naar wat je nog WEL kan.

Ziekte ⇒ Klachten ⇒ Verzuim
Door mijn werkzaamheden kom ik regelmatig mensen tegen die ziek zijn en daardoor niet op het werk kunnen verschijnen. Ziekte leidt tot klachten en die klachten kunnen op hun beurt leiden tot beperkingen, hetgeen weer kan leiden tot uitval. Maar wat betekenen die beperkingen? Dat je helemaal niets meer kan, dat je beperkt inzetbaar bent, of dat je nog in staat bent vervangend werk te doen. Ik ga er altijd van uit dat je niet voor je lol ziek bent en dat je zo gauw mogelijk weer in je normale doen wilt zijn zodat je weer aan de slag kan gaan.

Betrokkenheid geeft plezier en motivatie
Terug naar de workshop waar ik aan het begin over sprak. Ik ben ervan overtuigd dat als je plezier hebt in je werk, je minder verzuimd. In dit kader is de betrokkenheid van de leidinggevende bij de werknemer erg belangrijk.

Ten eerste zal, wanneer de werknemer geen betrokkenheid voelt, de drempel om ziek te melden lager zijn. Langdurig verzuim ligt ook eerder op de loer. Ten tweede is het onwaarschijnlijk dat de niet betrokken leidinggevende goed weet of het verzuim te maken heeft met werk of wellicht met de thuissituatie. Met andere woorden, de werkgever kan dus slecht inschatten of er hier van potentieel langdurig verzuim sprake kan zijn, of maatregelen als vervangend werk kunnen worden ingezet en of er voor langdurige vervanging moet worden gezorgd.

Allemaal vanuit de werkgever geredeneerd zou je zeggen? Nou nee. Onderzoek bij een Vlaams patiënten platform heeft uitgewezen dat vier op de vijf langdurig zieken graag weer aan het werk zou gaan. Dat is echt niet alleen om financiële redenen maar ook omdat de langdurig zieke zijn of haar collega’s mist. Zo blijkt eens te meer dat ieder mens zich beter voelt als hij/zij kan blijven meedraaien in de maatschappij.

Een paar tips
Hoe krijg je dat nu voor elkaar, de focus op wat je wel kan in plaats van op wat je niet kan in geval van ziekte of beperking. Hier zijn een paar suggesties.

  • Zorg voor een goede werkrelatie tussen werkgever en werknemer en collega’s onderling. De wil om ook met beperking aan het werk te blijven, zal groter zijn.
  • Zorg ook voor een helder proces voor ziekmelding. Iedereen moet precies weten wat hem of haar te doen staat en hoe de weg naar vervangend werk open ligt.
  • En indien nodig, maak een plan van aanpak waar een ieder zich in kan vinden. Het reduceert het verzuim en bevordert de terugkeer van de werknemer.

Ieder mens wil erkend en gezien worden. Of je nu ondernemer, werkgever of werknemer bent, erkenning is altijd van belang. Geef elkaar het gevoel dat je ertoe doet en je werk wordt een stuk aangenamer.

------------------------------

Delen is fijn!

Posted in Verzuim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *