De preventiemedewerker – Wijzigingen van de nieuwe Arbowet 2017

Per 1 juli 2017 wordt de arbeidsomstandighedenwet aangepastDe voornaamste doelen van deze wetswijziging zijn versterking van de betrokkenheid van werknemers en werkgevers bij arbodienstverlening, meer aandacht voor preventie en een betere samenwerking met de bedrijfsarts. Wat betekent de nieuwe Arbowet voor de rol van de preventiemedewerker binnen jouw organisatie en hoe kunt jij als werkgever de preventiemedewerker helpen bij het invullen van die rol?De preventiemedewerker krijgt een prominentere rol.Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in […]

Lees meer

Op weg naar duurzame inzetbaarheid…maar hoe doen we dat eigenlijk?

Er zijn vele definities van duurzame inzetbaarheid in omloop, maar de essentie is steeds het gezond, ontwikkeld, betrokken en aan het werk houden van het personeel. En omdat duurzaam een tijdspad veronderstelt, geldt dit dus voor alle fasen van het arbeidsleven. De invulling van duurzame inzetbaarheid ligt bij zowel werkgever als werknemer. De werkgever zal een werkomgeving moeten creëren die de werknemer in staat stelt met behoud van gezondheid en welzijn te kunnen blijven functioneren, […]

Lees meer