Verzuim

VERZUIM IS EEN KEUZE EN DUS TE MANAGEN!

Verzuim is een keuze. Als je daarvan overtuigd bent, dan is verzuim dus te managen. En een goed en effectief verzuimbeleid is daarbij cruciaal. Onderzoek heeft aangetoond dat alle verzuim boven de 2% te beïnvloeden is. En dat kan je veel geld schelen. Maar ook als je verzuimbeleid op orde is, loop je vaak aan tegen een effectieve uitvoering. Zo ben je bij een langdurig zieke werknemer niet meer alleen werkgever maar wordt je ook ineens case- of verzuimmanager en zal je bijvoorbeeld moeten gaan zorgen voor aangepast werk en re-integratie. Dit kost niet alleen extra tijd maar je wordt ook nog geconfronteerd met ingewikkelde wet- en regelgeving. En bij een verkeerde aanpak, kan je ook nog eens tegen hoge kosten aanlopen. Kortom, iets waarvan je wakker kan liggen.

Het is daarom verstandig de opzet van verzuimbeleid en de begeleiding en coördinatie bij langdurig verzuim neer te leggen bij een onafhankelijke deskundige als Aqwanta.

CASEMANAGEMENT LANGDURIG VERZUIM

Aqwanta neemt de begeleiding en coördinatie van de uit te voeren stappen bij langdurig verzuim volledig uit handen. Je bespaart hiermee niet alleen een hoop administratieve rompslomp, maar je zorgt er ook voor dat de verzuimkosten beheersbaar blijven. De afdekking van het risico van de Wet Verbetering Poortwachter is hiermee ook meteen geregeld.

Meer specifiek doet Aqwanta:

 • De complete verzuimcoördinatie rondom de betreffende medewerker
 • De bewaking en coördinatie van de noodzakelijke acties die door werkgevers en werknemer moeten genomen
 • Het opstellen van een Plan van Aanpak
 • De coördinatie van de acties die in het Plan van Aanpak omschreven staan, zoals wachttijdbemiddeling, re-integratie en herplaatsing
 • De opbouw en bewaking van het (re-integratie)dossier
 • Het voeren van evaluatiegesprekken

Neem voor meer informatie hier contact op.

OPSTELLEN VERZUIMBELEID

Verzuimbeleid is gericht op het voorkomen en verminderen van verzuim van jouw medewerkers. Het omvat duidelijke afspraken over ziekmelding, verzuimbegeleiding en re-integratie.

Het verzuimbeleid van Aqwanta kent drie pijlers: 1. Preventief beleid om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen, 2. Curatief beleid om de verzuimende medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen en 3. Registratie en administratie ten behoeve van evaluatie van de oorzaken van verzuim, dossieropbouw en verplichtingen in het kader van de wet- en regelgeving.

Een aantal voordelen van een actief door Aqwanta opgezet verzuimbeleid is:

 • Verlaging verzuim door preventie
 • Betere voorbereiding op vervanging bij ziekte
 • Snelle opstart van het re-integratie traject
 • Beperking van loondoorbetaling bij ziekte
 • Beperking kosten voor arbeidsongeschiktheid.

Neem voor meer informatie hier contact op.